Blog

آدرس و مشخصات روغن کنجد کیمیا

by تولیدکنندگان و فروشندگان روغن کنجد در تهران in دسامبر 14, 2019

آدرس و مشخصات روغن کنجد کیمیا

تهران-خیابان مولوی-میدان محمدیه-خیابان خیام-قبل از خیابان مزینی

55802103

نقشه

آیا شما هم از تولید کنندگان و فروشندگان روغن کنجد هستید و در لیست قرار نگرفته اید ؟

برای قرار گرفتن در لیست تولید کنندگان و فروشندگان روغن کنجد تماس بگیرید :

09395254747

Leave a Reply