Blog

آدرس و مشخصات روغن کنجد گیری گوهران

by تولیدکنندگان و فروشندگان روغن کنجد در تهران in دسامبر 14, 2019

آدرس و مشخصات روغن کنجد گیری گوهران

تهران-خیابان نبرد شمالی-بعد از کوچه ثانی

33066140

نقشه

آیا شما هم از تولید کنندگان و فروشندگان روغن کنجد هستید و در لیست قرار نگرفته اید ؟

برای قرار گرفتن در لیست تولید کنندگان و فروشندگان روغن کنجد تماس بگیرید :

09395254747

Leave a Reply